АКТИ ПОКРЕТА ФАЈТЕРИ

 

Статут Покрета Фајтери

Правилник о обавезама свих органа и чланова Покрета Фајтери

Правилник о чланарини и прилозима Покрета грађана Фајтери

Пословник о раду Главног одбора Покрета грађана Фајтери

Пословник О Раду Извршног Одбора Покрета Грађана Фајтери

Пословник О Раду Регионалног Одбора Покрета Грађана Фајтери

Пословник О Раду Месног Одбора Покрета Грађана Фајтери

Пословник О Раду Стручних служби Покрета Грађана Фајтери