ЦИЉЕВИ ПОКРЕТА ФАЈТЕРИ

Главни циљеви Покрета Фајтери су:

Мобилизација потенцијала  младих  Србије  ради  борбе  за  побољшање услова живота, рада и напредовања у друштву као и обнове традиционалних вредности.

- Организовање грађана у њиховој борби за своја права и заштиту истих, а то се пре свега односи на оне грађане који су преварени, опљачкани, осиромашени, обесправљени и доведени на руб егзистенције.

- Борба против погрешне политике која живот већине грађана своди на борбу за голи опстанак.

- Борба против експлоатације грађана са било чије стране, домаћих или страних насилника и зеленаша.

- Борба за право грађана да се над њима не иживљавају паразитска политичка партократија, бирократија и неспособна државна администрација.

- Борба против алавих порезника и пљачкашких банака са зеленашким кредитима и каматама, јер грађани морају подизати кредите за пуко преживљавање, што се завршава дужничким ропством.

- Оснивачи Покрета знају да те грађане систем уопште "не види" нити има ко да их заштити. Они немају телохранитеље, адвокате, портпароле, маркетиншке агенције, своје медије. Они вапе за правдом и животом достојним човека. Покрет има за циљ да их учини видљивим за систем.

- Покрет ће увек пружати помоћ и заштиту онима које нема ко да брани и штити.

 

Остали циљеви Покрета Фајтери су:

Допринос изградњи развоја Србије као модерне, организоване правно сигурне државе.

- Промовисање слободе и једнакости људи.

- Искорењивање сиромаштва – обезбеђење услова за сваког становника да може својим радом да оствари приход који му гарантује људско достојанство.

- Строга јавна контрола рада Владе, Државне управе и свих оних који располажу средствима из буџета и нулта толеранција према злоупотребама, незнању и корупцији.

- Промоција предузетништва и развоја малих предузећа.

- Промоција и подршка развоју села и малих пољопривредних произвођача.

- Изградња праведног и паметног пореског система – спречавање избегавања плаћања пореза великих корпорација и стављање пореског система у функцију развоја привреде.

- Бесплатно школовање на свим нивоима за младе таленте и научнике.

- Запошљавање младих.

- Усвајање нових технологија.

- Спречавање претварања Србије у економску и политичку колонију, контрала лобирања и постизање истинског суверенитета.

- Одустајање или повлачење из неких споразума који доводе Србију у подређен и неповољан положај.

- Обнова и чување земљишта и вода, мудро и домаћинско газдовање природним ресурсима Србије.

- Организовање референдума за све важније уставне и законске реформе.

Оснивачи Покрета су свесни шта значи бити на страни преварених, опљачканих, понижених и обесправљених јер су интереси и профити оних којима оваква Србија одговара велики.